merak edilenler

Tılsım Nedir

Halk arasında daha çok sihir veya büyü isimleri ile bilinen ve özellikle insanlar üzerinde çok büyük etkileri olabilen tılsım kavramı, birçok kişi için esrarengiz ve gizemli bir konudur. İnsanların her zaman büyük merak duydukları fakat daima içine dahil olmaktan çekindikleri özel bir konu olmasından dolayı bu konu hakkında çalışmalar yapan insanların sayıları çok azdır. Bu konuda yazılmış bir çok yazılı kaynak olması ve son dönemde özellikle İnternet sitelerinde tılsım ile ilgili insanların paylaştıkları bilgiler, bu alan ilgi duyan insanların sürekli olarak yeni bilgiler edinmelerine de olanak sağlamaktadır.

Yapılış amacına bağlı olarak büyülerin insan hayatına ne gibi etkilerde bulunabildiği ve onların hayatlarını nasıl değiştirebildiğini geçmişte yapılan uygulamalarda ve eski dönemlerden kalma kaynaklardan da görebilmekteyiz. Tılsımları hazırlamak ve yapabilmek her zaman çok zor ve bir o kadar da deneyim gerektiren çok zor bir işlemdir. Dünyada hayat var olduğundan bu yana yapılmakta olan ve her zaman insanların çeşitli amaçlar için kullandıkları tılsımlar, istenen kişilerin manevi anlamda etki altına alınması ve düşüncelerinin değiştirilmesi için en etkili yöntemlerden biri olarak görülmektedir.

Deneyimli kişiler tarafından hazırlanan tılsımların insanlara bazen uğur getireceğine bazende onları yaşayabilecekleri muhtemel kötülüklerden koruyacaklarına inanılır. Bu amaca ulaşmak için ise hazırlanan tılsımlar kimi zaman insanların üzerilerinde taşındığı gibi bazende eşik altı, evlerin tavan araları veya ormanların derinlikleri gibi gizli yerlerde saklanır. Bu durum tamamen tılsımı hazırlayan kişilerin verecekleri bilgilere ve hazırlanış amaçlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Özellikle eski mısır gibi mistik güçlerin ve inanışların güçlü olduğu dönemlerde çok fazla kullanıldığı ve birçok farklı şekilde uygulandığı, sonraki dönemlerde yapılan araştırmalar ile ortaya çıkan tılsımların ölmüş olan insanların dirilmesine bile yol açabileceğine inanılmıştır.

Ayrıca hazırlanan tılsımların etkili olabilmesi ve amaca ulaşılabilmesi için mutlaka dini bir ayin şeklinde düzenlenmesi gerektiğini düşünen insanların sayıları da oldukça fazladır. Hemen hemen her dinde farklı şekillerde ve sayılarda tılsım olduğu da birçok farklı kaynakta açıkça belirtilmiştir. Özelikle Yahudilikte çok fazla sayıda tılsım uygulamasının olduğu ve bu sayının Hristiyanlık dinine oranla çok daha fazla olduğu bilinmektedir. Bu nedenle Yahudi din adamları olan hahamların en önemli görevlerinden biri de tılsım hazırlamak olmuştur.

Hatta günümüzde bile Yahudi toplumlarında yaygın bir gelenek olarak halen yeni doğum yapmış olan bayanların odalarına konulan özel bir tılsım ile bu bayanlara ve bebeklerine zarar vermeyi amaçlayan kötü niyetli manevi varlıklardan korunmaları amaçlanmaktadır. Bugün dahi yaygın olarak kullanılan bu adet bizlere tılsımların ne kadar etkili ve özel uygulamalar olduğu hakkında bilgiler vermektedir. İnsanlar tarafından hazırlanan tılsımlar daha çok kağıt üzerine yazılmış özel yazılar veya hayvan hatta eşya gibi nesnelerin küçük modelleri şeklinde olmaktadır. Bunlara ilave olarak okunacak özel dualarla etkileri arttırılmaya çalışılan tılsımlar günümüzde de eski dönemlerdeki popülerliklerini korumaktadırlar.

Manevi çözümlerin ortaya çıkması için mutlaka bu işin ehli olan bir kişinin bu işin başında olması gereklidir. Büyü olsun, tılsım olsun ya da muska olsun hepsi manevi aleme yönelik kavramlardır ve manevi alemlere yönelik kabiliyet sahibi olan insanlar bu işlerin üstesinden gelebilir. Allah, insanları dünyaya gönderirken aralarından bazılarına diğer insanlarda olmayan bir takım özellikler bahşetmiştir. Manevi yönün kuvvetli olması da bu özelliklerden biridir ve dünyada çok az kişide bulunur. Bu insanların sihir ve büyü gibi konulara kabiliyetleri vardır, diğer insanların görmedikleri alemleri görebilirler ve bu sayede, büyü, tılsım vb. konularda insanlara yardımcı olurlar. Toplumdan topluma farklılık göstermekle birlikte bu insanlara, hoca, medyum gibi isimler verilmektedir.

Bir tılsıma ya da büyüye ihtiyaç duyduğunuz zaman bu kişilerden yardım almanız en doğrusu olacaktır. Büyünün ya da tılsımın başarılı olmasında en önemli faktör,  bu işin başındaki kişinin, manevi yönünün güçlü olması ve büyü yapabilecek bir kabiliyette olmasıdır. Her insan her işin üstesinden gelemez.Sadece Allah vergisi olarak bu işlere yetenekli olan insanlar büyüyü ortaya çıkarabilir. Büyü yapabilmek ya da bozabilmek veya bir tılsım ortaya çıkarabilmek için, insanın manevi yönünün çok güçlü olması gerekir. Diğer insanların  dokunamadığı alemlere dokunabilecek insanlar bu tip eylemleri gerçekleştirebilir. Eğer kendi başınıza bir manavi çözüm üretmeyi denerseniz, sonuç gerçekten hüsran olabilir. Özellikle başka alemlerde yaşayan varlıklar sizin büyü ya da tılsım yapmaya çalıştığınızı fakat buna gücünüzün yetmediğini anlarlarsa musallat olabilirler ve hayatınız gerçekten zindana dönebilir. Bu yüzden en iyisi işi uzmanına bırakmak ve işinin ehli bir uzmandan destek almak olacaktır. Medyumlar büyüleri ortaya çıkarırken sadece kabiliyetleri sayesinde bunu yapmazlar aynı zamanda gizli ilimler adı verilen birçok farklı ilimden de yararlanırlar. Örneğin, havas ilmini bilmeleri sebebiyle Kur’an’da diğer  insanların göremediği derin manaları görebilir ve bunları tılsım ya da büyü ortaya çıkarırken kullanabilirler. Duaların hangi sırayla okunması gerektiğini bilirler. Bu yüzden, bir büyü ya da tılsım yaptıracaksanız, uzman Medyum Amir Ahmed gibi bu işin ehli, gizli ilimlere hakim ve kabiliyetli  bir kişiye başvurmanız sizin için en iyisi olacaktır.

Ücretsiz bakım ve bu çalışma hakkında bilgi için tıkla ara... 

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı